Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

 

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.

Novinky

Platforma spolupráce Fóra Rodičů s MŠMT

08.03.2017 14:36
Dnes 7. 3. se zástupci Fóra Rodičů setkali s ministryní školství Kateřinou...

Dejme šanci Pamlskové vyhlášce.

10.01.2017 11:40
“V ČR žije přibližně 9% dětí s nadváhou, obézních 6%. Výjimkou nejsou kojenci a batolata. Neplatí,...

Rodiče volají po legislativním zakotvení své role ve vzdělávání

12.11.2016 01:44
Článek inspirovaný rozhovorem se zástupkyní Fór Rodičů v Učitelských novinách ...

Pozvánka na konference "Kariérové poradenství – spolupráce rodičů a školy"

02.11.2016 18:39
Srdečně zveme rodiče i další zájemce na konferenci "Kariérové poradenství – spolupráce rodičů a...

Srdečně zveme všechny rodiče a další zájemce o diskusi na Čaj o sedmé na Kampu 13.10.

13.10.2016 10:41
Čaj o sedmé v Domečku na Kampě (Salla Terrena)   Ve čtvrtek 13.10. v 19...

Srdečně zveme všechny rodiče a další zájemce o diskusi na Čaj o sedmé na Kampu 22.9.

16.09.2016 16:19
Čaj o sedmé v Domečku na Kampě (Salla Terrena)  Ve čtvrtek 22.9. v 19 h Vás srdečně zveme na...