Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání a kvalitu života svých dětí. Je zapsaným spolkem, který nabízí členství všem rodičům, kteří sdílejí hodnoty spolku. Nabízí asociované členství i organizacím rodičům, zejména organizacím při školách. Každý může být příznivcem Fóra rodičů a vyjádřit tak podporu spolku. Fórum rodičů je národní asociací a je členem Evropské asociace rodičů.

 

Hlavními cíli spolku je podpořit: 

 • rodiče v jejich odpovědnosti za péči o děti a rozvoj dětí
 • roli rodičů ve vzdělávání svých dětí
 • hlas rodičů při rozhodnutích institucí týkajících se rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodiči a institucemi ovlivňujícími život rodičů a dětí
 • komunikaci mezi rodinou a školou, včetně poskytování podpory školám a učitelům v jejich roli partnerů rodiny a rodičů
 • činnost školských rad, zejména rodiče v jejich činnosti ve školských radách
 • zapojení rodičů do zkvalitňování výchovy a vzdělávání dětí
 • rovné šance dětí získat kvalitní vzdělání
 • činnosti místních rodičovských fór vytvářených příznivci a členy

Hlavní činnosti spolku sloužící k naplňování cílů, jsou:

 • komunikace s rodiči a poskytování základních informací pro dobré rodičovství
 • podpora rodičů v jejich zapojení do lokálních a národních aktivit podporujících roli rodiče
 • poradenství rodičům zejména v oblasti komunikace se školou a v oblasti vzdělávání a výchovy a v dalších oblastech péče o dítě
 • podpora spolupráce rodičů s učiteli, vedením škol a jejich zřizovateli
 • provoz internetových stránek, zaměřených na vzdělávání a osvětu členů a příznivců o širších souvislostech a trendech ve vzdělávání a péče o děti
 • spolupráce s odborníky, ostatními neziskovými organizacemi a mezinárodními organizacemi rodičů a s orgány místní a krajské samosprávy, státní správy a školskými zařízeními, jež slouží k naplnění hlavních cílů spolku
 • podpora a metodické vedení nově vznikajících sítí rodičů, konzultace pro existující sítě a šíření příkladů dobré praxe
 • zastupování práv rodičů, především členů, asociovaných členů a příznivců spolku

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek 32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz. Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče. Iniciativě se podařilo získat více než 1000 rodičů a upozornit na rizika plošných testů.

Novinky

Stanovisko Fóra Rodičů k novele školského zákona upravené na základě konzultace v senátu

13.04.2016 15:51
Fórum Rodičů považuje hlavní body v aktuálně projednávané novele školského zákona...

Výzva senátorům k odmítnutí novely školského zákona

10.03.2016 12:26
Výzva senátorům k odmítnutí novely školského zákona V poslanecké sněmovně byla 9.3.2016...

Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona

06.03.2016 23:48
Výzva poslancům k odmítnutí novely školského zákona V poslanecké sněmovně je aktuálně...

Přijďte na debatu 25. února na Kampu, těšíme se na vás

16.02.2016 10:03
Fórum rodičů pořádá ve spolupráci s Komunitním centrem Kampa komunitní setkání otevřené všem...

Srdečně zveme na projekci a diskusi k filmu Pět zrození (aktualizováno o výstupy z diskuse)

04.01.2016 19:23
Srdečně vás zveme na promítání dokumentárního filmu Pět zrození. Po filmu bude následovat...

Fórum rodičů nabízí spolupráci rodičům, školám a zřizovatelům škol

22.11.2015 09:57
Setkání rodičů, škol a zřizovatelů v Praze 7 a Praze 11, kterých se účastnilo Fórum Rodičů, ukázaly...