Fórum Rodičů poporuje kampaň školských odborů Konec Levných Učitelů

29.04.2016 17:49

"Zatímco nárůst platů v celé nepodnikatelské sféře za rok 2015 byl 3,5 %, u zaměstnanců regionálního školství jen 2,2 %. Průměrný plat v nepodnikatelské sféře činil 26 787 Kč, v regionálním školství 23 579 Kč - z toho 26 987 Kč u pedagogů (tj. pouze 102 % průměrné mzdy v ČR) a 15 188 Kč u nepedagogických pracovníků."

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství představil 25. dubna 2016 kampaň Konec levných učitelů. Požadavkem je pro učitele i nepedagogické pracovníky v roce 2017 vyšší platy, a to minimálně o deset procent, aby platy pedagogů dosáhly alespoň 130 procent průměrné mzdy v ČR. 

Fórum Rodičů podporuje tuto kampaň, zejména vyšší společenskou prestiž učitelské profese. Téma otevírá i otázky podpory profesionality, kvality přípravy učitelů a dalšího profesního rozvoje.

"Chceme dobré učitele pro své děti. Chceme dobře placené dobré učitele. Nechceme, aby učitelé se přetěžovali další prací kvůli obživě",  říká Hana Chalušová, Fórum Rodičů.

 

Zpět