Posilování hlasu rodičů ve vzdělávání - Čaj o sedmé v Domečku na Kampě

16.05.2016 10:09

  Čaj o sedmé v Domečku na Kampě (Salla Terrena) 

Ve čtvrtek 23.6. v 19 h Vás srdečně zveme na  komunitní setkání otevřené všem rodičům a dalším zájemcům s diskusí na téma:

Posilování hlasu rodičů ve vzdělávání 

Hosté:: 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

- děkan filosofické fakulty Univerzity Pardubice

- výzkumné zaměření: historie civilizací, alternativní pedagogika, komeniologie, srovnávací pedagogika, školská politika

Mgr. Petr Černikovský

- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- ředitel odboru strategie a evropských záležitostí 

 
Otázky do diskuse:
- jak vypadá škola, která patří i všem rodičům školy?
- jaká zahraniční praxe hlasu rodičů ve školách je inspirací?
- jak by se mohl pro větší podporu rodičů změnit školský zákon?
- jak zapojit co nejvíce rodičů do rozvoje organizace Fórum Rodičů ČR? 

Akce je zdarma, dobrovolný příspěvek na prostory je vítán.

Zpět