Evropská asociace rodičů

European Parents Association - EPA (euparents.eu) je evropskou asociací rodičů, která podporuje v Evropě hlas rodičů po 30 let své existence. Tato střešní asociace národních rodičovských asociací má téměř 50 členů ve 30 zemích. Prostřednictvím svých členských organizací oslovuje EPA více než 150 miliónů rodičů po celé Evropě. EPA upozorňuje na práva a odpovědnost rodičů, hlavních vzdělavatelů svých dětí, se speciálním zaměřením na zapojení rodičů do všech aspektů vzdělávání dětí.

 

Srdečně zveme rodiče, zástupce rodičovských organizací a další zájemce na konferenci EPA, která se koná 24.-25. dubna 2015 v České republice.

EPA se rozhodla uspořádat konferenci a valnou hromadu v roce 30. výročí svého založení v Praze. Tématem konference je „Podpora rodičů ve vzdělávání svých dětí“. Hlavní příspěvky a workshopy se budou věnovat různým způsobům, jak se můžeme angažovat a vzdělávat jako rodiče.

Česká asociace rodičů Fórum rodičů a organizace EDUin jsou národními spoluorganizátory konference. Fórum rodičů je místním kontaktním místem pro informace k přihlášení českých účastníků. Magdalena Marešová z organizace Fórum rodičů představí na konferenci výsledky výzkumu v oblasti partnerství rodiny a školy. Níže se můžete seznámit s plánovaným workshopem Fóra rodičů v rámci konference.

 

Pozvánka a program naleznete zde  naleznete 

Na konferenci se můžete online registrovat  zde 

 

Kontakt pro ČR za Fórum Rodičů a EPA pro dotazy českých účastníků:

Hana Chalušová, forumrodicu@gmail.com , 774 414 213

 

Přijďte na workshop Fóra rodičů „ Kompetentní hlas rodiče v České republice“

Srdečně zveme rodiče, organizace rodičů a národní partnery na sobotní workshop, který se koná v rámci konference v českém jazyce. Budeme společně tvořit vize na téma konference "podpoře rodičů ve vzdělávání svých dětí" v kontextu České republiky. Workshop bude prostor pro dialog všech zúčastněných českých iniciativ i pro jednotlivé rodiče, vaše otázky a náměty.  

Tématem workshopu bude:

  • Potřeby rodičů v ČR v jejich zapojení ve školách
  • Spolupráce rodičů a cesty k efektivní komunikaci se školou
  • Posilování rodičů jako členů školských rad
  • Národní hlas rodičů v ČR zejména na poli vzdělávání, účast v národních a mezinárodních asociacích