Fórum Rodičů na Světovém týdnu respektu k porodu - Pět zrození: projekce dokumentu s následnou diskusí

11.05.2016 22:50

Fórum Rodičů ve spolupráci s Terapie na Tělo se účastní programu festivalu Světový týden respektu k porodu.

Pátek 20. 5.

18:00 – 21:45 
(velký sál)

Promítání dokumentu Pět zrození a následná facilitovaná diskuse.

Dokument zobrazuje pět různých porodů ve Vinohradské nemocnici. Autorkou a režisérkou dokumentu je Erika Hníková.

Po projekci zveme na facilitovanou diskusi. Svou účast v panelu přislíbili:  Petra ann Kovarčíková (porodní asistentka, lektorka, terapeutka - Terapie na Tělo), Martin Mareček (režiser, dramaturg - Pět zrození, VŠ pedagog) a Saša Uhlová (publicistka - věnuje se i tématu porodů, rešerše - Pět zrození)

Téma diskuse se vztahuje k tématu promítaného dokumentu. Zážitkovou formou nabízíme sdílení vašich vlastních zkušeností s těhotenstvím a porodem.
K diskusi nabízíme několik tematických okruhů:
•    Jak se stávám rodičem v těhotenství a při porodu svého dítěte?
•    Co mi brání a co podporuje to, abych se cítil-a v této roli bezpečně a kompetentně?
•    Jaká je tato moje role rodiče vzhledem k institucím  v průběhu těhotenství a porodu?
•    Jak mohu jako rodič komunikovat o svých potřebách s institucemi v těhotenství, během a po porodu svého dítěte?
•    a další otázky, které vy přinesete do diskuse
Prostor bude i pro případné sdílení dojmů a pocitů, které se objeví při projekci dokumentu.
 


 

 

Zpět