Rodiče chtějí změnu - zapojte se

04.05.2018 09:44

Fórum Rodičů zahájilo ve školním roce 2017/2018 kampaň

 

KONEC TICHÝCH RODIČŮ    - REVOLUCE NA ZÁKLADCE

 

Cílem kampaně je

 • podpořit rozvoj škol s ohledem na pohled rodičů a dětí
 • zvýšit zapojení rodičů ve školách, zlepšit spolupráci rodiny a školy
 • rozvinout práci školských rad a spolků rodičů při školách, zapojit rodiče do rozhodování o školách na regionální i národní úrovni

 

Akce podporuje kampaň učitelů KONEC LEVNÝCH UČITELŮ a kampaň středoškoláků REVOLUCE NA STŘEDNÍ. Pojítkem kampaní je, kromě podoby v názvu, zvýšení zapojení učitelů, žáků i rodičů do rozhodování o školách, upozornění na nutnost změn ve školách a zvýšení financování vzdělávání.  

 

Vybrané otázky kampaně:

 

Podporují školy, zřizovatelé a stát dialog s rodiči i dětmi o škole a vzdělávání?

 

Připravují školy děti na jejich budoucí život ve světě, který se mění?

 

---
 

10 otázek části kampaně Konec tichých rodičů k zapojení rodičů i dětí:

 

 1. Naslouchají školy dětem, rodičům a komunitě?

 2. Podporují školy, zřizovatelé i stát dialog o životě školy, o vzdělávání, s dětmi a s rodiči?

 3. Nabízejí školy rodičům vhodné způsoby zapojení ve prospěch rozvoje vzájemné spolupráce? Využívají školy potenciálu rodičů?

 4. Ptají se učitelé a školy rodičů na jejich názor na vzdělávání dětí? Respektují je?

 5. Probíhají setkání rodičů a školy, třídní schůzky a tripartitní setkání v dostatečném rozsahu a kvalitě?

 6. Reflektují školy svou práci a jak učí společně s dětmi a rodiči?

 7. Jak jsou řešena rizika slučování škol do příliš velkých celků, kdy hrozí omezení možnosti dialogu školy s dětmi a rodiči o životě školy, o vzdělávání?

 8. Podporují školy, zřizovatelé i stát činnost školských rad a žákovské samosprávy?

 9. Je v České republice dostatečně podporováno sdružování, setkávání a vzájemná podpora rodičů při školách?

 10. Stávají se soukromé základní školy pro rodiče, pokud si to mohou finančně dovolit, alternativou z důvodu lepší úrovně komunikace rodiny a školy?


 

10 otázek části kampaně Revoluce na základce k podmínkám ve školách:

 

 1. Vyvíjí se podoba školy dostatečně ve světě, který se mění čím dál rychleji?

 2. Připravují děti na budoucnost, která je čeká a stává se už přítomností?

 3. Jsou školy otevřené reálnému světu? Využívají školy různorodé vzdělávací zdroje ve svém okolí a na internetu?

 4. Jsou učitelé dostatečně podporováni finančně i dalším zázemím v jejich náročné práci, v celoživotním profesním rozvoji? Odpovídá příprava učitelů měnící se roli učitele?

 5. Je věnován dostatek pozornosti etice učitelské profese, postojům k právům rodičů a dětí?

 6. Respektují školy různorodost osobností a talentů dětí a umí je rozvíjet?

 7. Mají školy dostatečné finanční a další zdroje? Je optimální počet dětí ve třídách?

 8. Jsou školy dostatečně podporovány v inovacích?

 9. Jsou školy pod přílišným tlakem byrokracie a kontrol?

 10. Mají všichni rodiče a děti rovné podmínky pro kvalitní vzdělávání? I se zdravotními, sociálními a dalšími odlišnostmi?

Zpět